Obsah

Odkazy

 

Stavební úřad Jince

http://www.jince.cz/urad-mestyse-jince/stavebni-urad/

 

Městský úřad Příbram

www.pribram.eu/mestsky-urad.html

Městský úřad Příbram pro nás funguje jako „pověřený úřad“ a „úřad obce s rozšířenou působností – ORP“ a vykonává státní správu například jako silniční správní úřad, vodoprávní úřad, živnostenský úřad, dopravní úřad, dále na úseku sociálních služeb, sociálních dávek a sociálně-právní ochrany dětí, cestovních dokladů, občanských průkazů a územního plánování.
 

Krizové řízení

Informace pro občany o rizicích a chování za mimořádných událostí a krizových situací (krizový stav) najdete na stránkách Záchranného kruhu www.zachranny-kruh.cz, nebo www.krizport.cz/rady/chytre-blondynky-radi.

Aktuální informace ze středočeského kraje najdete na Portálu krizového řízení.