Obsah

Zpět

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PŘEVODU OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM

Žádost o zveřejnění veřejné nabídky pozemků dle § 11a odst. 4) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů  

 

 
 V příloze tohoto dopisu Vám v souladu s ustanovením § 11a odst. 4) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě“) zasíláme seznam pozemků nacházejících se v katastrálních 
územích náležejících do obvodu Vaší obce (města). Pozemky uvedené v seznamu jsou předmětem veřejné 
nabídky  podle § 11a odst. 4) zákona o půdě. 

 

Text nabídky

zde ke stažení

Pozemky

zde ke stažení

 

Vyvěšeno: 24. 3. 2018

Datum sejmutí: 24. 4. 2021

Zodpovídá: Ing. Martin Nosek

Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Zpět