Obsah

Zpět

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A-DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018-1

Finanční úřad pro Středočeský kraj v Praze

Na Pankráci 1685/17, 19

 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne

27.04.2018 do dne 28.05.2018

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj

ve dnech pondělí od 08.00 do 17.00 hodin

úterý od 08.00 do 13.30 hodin

středa od 08.00 do 17.00 hodin

čtvrtek od 08.00 do 13.30 hodin

pátek od 08.00 do 13.30 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 2435004/18/2100-11460-200796,

hromadný předpisný seznam čj. 2435005/18/2100-11460-200796,

hromadný předpisný seznam čj. 2435006/18/2100-11460-200796,

jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018. 

 

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracoviš- tích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 1/2016 a na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz.

 

L.S. Ing. Zdeněk Bilec ředitel odboru

 

zde ke stažení

Vyvěšeno: 26. 4. 2018

Datum sejmutí: 28. 5. 2018

Zodpovídá: Ing. Martin Nosek

Zpět