Obsah

Zpět

Obecní poplatky na rok 2019

Obec Bratkovice

Místní poplatky 2019

splatnost poplatků do 31. března 2019

Osoby s trvalým pobytem

Osoby

Svoz odpadu

Příspěvek na rozvod surové vody

Celkem

1 osoba

530 Kč

230 Kč

760 Kč

2osoby

1 060 Kč

460 Kč

1 520 Kč

3 osoby

1 590 Kč

690 Kč

2 280 Kč

4 osoby

2 120 Kč

920 Kč

3 040 Kč

5 osob

2 650 Kč

1 150 Kč

3 800 Kč

6 osob

3 180 Kč

1 380 Kč

4 560 Kč

Rekreanti potažmo chalupáři: objekt (jedno č.p.)

Objekt

Svoz odpadu

Příspěvek na rozvod surové vody

Celkem

1 objekt

530 Kč

690 Kč

1 220 Kč

 

PPoplatek za psa:          (jednoho-prvního)     50,-Kč                         (30,-Kč majitel důchodce)

                Druhý a každý další   100,-Kč                       (60,-Kč majitel důchodce)

 

PPoplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa na veřejném prostranství:

OOsobní vozidlo                                                 500,-Kč (poplatku nepodléhá invalidní osoba)

NNákladní a ostatní vozidla                             1.000,-Kč

PPoplatky za jiné užívání veřejného prostranství stanovuje vyhláška 1/1996

 

PPoplatky je možné platit hotově na OÚ v úředních hodinách:  pondělí 9:00- 12:00

                 středa 17.30 - 19.00

Nnebo poslat bezhotovostním převodem či složenkou na účet:

13928211/0100

 

Variabilní symbol:    první 2 místa určují část obce            Dom. Paseky 10

                                                                Bratkovice      20

další místa určují číslo popisné, jemuž náleží placené poplatky

 

(např. variabilní symbol 10111 použije obyvatel čísla popisného 111 v Dom.Pas.)

Variabilní symbol:variabilní symbol slouží k identifikaci plátce - důležitý !!!

 

Ke stažení zde...

Vyvěšeno: 4. 1. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2019

Zodpovídá: Ing. Martin Nosek

Zpět