Obsah

Zpět

Číslo jednací: BR2018/135

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust.
§§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje data z katastru
nemovitostí, poskytnutá Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním, týkající se katastrálních
území v územní působnosti Vašeho úřadu. Jedná se o nový seznam nemovitých věcí platný k
1. 2. 2018, u nichž je dosud v katastru evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý
vlastník.
Vyzýváme Vás tímto, abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento nový seznam
na úřední desce Vašeho úřadu.
ÚZSVM dále bude v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků
uvedených nemovitých věcí.
Závěrem upozorňujeme, že ze strany ČÚZK se nejedná o definitivní přehled neznámých
vlastníků, jeho obdržené aktualizace Vám budeme průběžně poskytovat ke zveřejnění.


zde ke stažení

Vyvěšeno: 17. 3. 2018

Datum sejmutí: 18. 3. 2021

Zodpovídá: Ing. Martin Nosek

Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Zpět