Obsah

Informace o projektu Protipovodňová opatření obce Bratkovice

Typ: ostatní
Obec Bratkovice zahájila realizaci projektu s podporou EU z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu Protipovodňová opatření obce Bratkovice je Protipovodňový plán obce Bratkovice a montáž varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a montáž lokálního výstražného systému. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011217.

OPŽP


Vytvořeno: 21. 9. 2020
Poslední aktualizace: 21. 9. 2020 20:29
Autor: Ondřej Komanec