Obsah

Smyslem činnosti organizace Dementia je působení v oblasti veřejné osvěty, vzdělávání, poradenství a podpory jak neformálních pečujících, tak i institucí, které poskytují péči seniorům trpícím Alzheimerovou nemocí (nebo jiným typem demence). Svou činností chceme pomoci zkvalitnit podporu a péči poskytovanou rodinám, jejichž životy zasáhlo onemocnění blízkého člověka některým typem demence, a přispět k rozvoji prevence a pochopení tohoto syndromu v naší společnosti. Zároveň se zasazujeme o zkvalitnění péče poskytované v zařízeních pro osoby s demencí a růst informované a uvědomělé mladé generace, které bude záležet na lidských a morálních hodnotách.

Není nám lhostejné, že si rodiny mnohdy neví rady a ocitají se v zoufalé situaci. Bolestně si uvědomujeme, že nemocní často nedostávají péči v potřebné míře – a za důležité považujeme i to, jak kvalitní péče bude jednou poskytnuta naší generaci. Věříme, že má smysl aktivně se vlastní prací zasadit o změny, ne jen poukazovat na nedostatky. Jsme tu, abychom naplnili svůj díl společenské zodpovědnosti a něco pro zlepšení situace udělali.

V Příbrami pořádáme skupiny pro pečující, přednášky k péči a nabízíme poradenství formou osobní, emailovou, telefonickou i chat na našich stránkách, a dále také zprostředkování kontaktu s odborníky (neurolog, psycholog, právník, výživový specialista, zdravotní sestra). Všechny naše služby jsou ZDARMA. 

Kontakt:

Jitka Emlerová, koordinátorka

E: pribram@dementia.cz    

M: +420 608 845 890

W: www.dementia.cz

 

Dementia Příbram