Obsah

Svoz odpadu

Svoz směsného odpadu probíhá v pondělí ráno obvykle mezi 6. a 9. hodinou. Interval svozu je týdenní.

 

Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny v Bratkovicích u přejezdu a v Dominikálních Pasekách u hřiště pod Lidovým domem.

Dvakrát ročně je zajištěn odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.